Skriv kreativt med kunskap och inspirerande övningar.

Få konkreta råd och tips på hur du skriver fängslande berättelser.

 1. 01
  • Presentation av kursen i kreativt skrivande ✍️

  • Titta på en kort presentation av kursen!

 2. 02
  • Hur du jobbar med bildspråk och sinnesintryck i text

  • 1. Uppgift: Skriv en miljöbeskrivning med dina sinnen och bildspråk!

  • Titta på videon om sinnen och bildspråkens betydelse i texten!

 3. 03
  • Hur du jobbar med personbeskrivning i text

  • 2. Uppgift: Lär känna och skriv om din karaktär

  • Titta på föreläsningen om hur du utvecklar karaktärer i dina texter!

 4. 04
  • Hur du jobbar med dialoger i text

  • 3. Uppgift: Skriv dialoger som driver handlingen framåt

  • Vad säger de egentligen-en film om dialoger i text.

  • Scen med bord 1

  • Scen med bord 2

 5. 05
  • Hur du ska jobba med perspektiv och gestaltning

  • 4. Uppgift: Byt, ändra, testa på olika perspektiv och det som sägs utan ord kan du gestalta

  • Se föreläsningen om perspektiv och gestaltning!

 6. 06
  • Hur du jobbar med inledningen till din berättelse

  • 5. Uppgift: Börja din berättelse på rätt sätt

  • Titta på föreläsningen om olika sätt att börja en berättelse på!

  • Bilder

 7. 07
  • Hur du jobbar med den dramaturgiska modellen

  • Dramaturgiska modellen

  • 6. Uppgift: Skriv en hel berättelse med dramaturgins hjälp!

  • Titta på föreläsningen och lär dig mer om dramaturgi!

 8. 08
  • Hur du jobbar med synopsis och att börja att skriva!

  • 7. Uppgift: Skriv ditt egna unika synopsis och börja att skriva

  • Boka in ett inspirerande samtal om din text

 9. 09
  • Mitt tack till dig!

I momenten ingår:

Kursens innehåll

 • Kursintroduktion

 • Rikt och detaljerat textmaterial om de olika momenten i kursen, som miljö- och personbeskrivning, dialogteknik, perspektiv och gestaltning, dramaturgi mm.

 • En föreläsning med en tydlig genomgång av momentet och skrivuppgiften.

 • Skrivuppgifter där du får träna på att skriva utifrån det som du lärt dig. Skrivuppgiften motiverar dig att komma vidare i ditt skrivande.

 • Ett inspirerande skrivsamtal där du får respons på någon av dina texter!